WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników (inżynierów chłodnictwa i ciepłownictwa z międzynarodowym doświadczeniem), którzy świadczą usługi w zakresie doradztwa technicznego oraz projektowania instalacji chłodniczych. W swojej pracy stawiamy na ciągłe doskonalenie
i podnoszenie kwalifikacji naszej kadry pracowniczej.


Współpracujemy z Politechniką Wrocławską w zakresie projektowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jesteśmy patronem strategicznym studenckiego koła naukowego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.