Przelewowe zawory bezpieczeństwa BPI

Przelewowe zawory bezpieczeństwa T21F.FA

Przelewowe zawory bezpieczeństwa wykonany ze stali, testowany, zależny od ciśnienia zwrotnego.

Przelewowe zawory bezpieczeństwa T21FA DN12

Wykonane ze stali, testowany, zależny od ciśnienia zwrotnego, nadaje się również do pracy z CO2

Przelewowe zawory bezpieczeństwa T23V.FA

Przelewowe zawory bezpieczeństwa wykonany ze stali, testowany, zależny od ciśnienia zwrotnego.