EN RU

» Zawory zwrotne

Zawór zwrotny T51F-RUV/TG

TG: Tylko dla linii ssącej i tłocznej sprężarek Standard: wykonany ze stali, PN25, z gniazdem d

Zawory zwrotne T5F-RUV/TF

TF: Dla cieczy i odszraniania gorącymi gazami. Zawory zwrotne T5F-RUV/TF – przelotowe, bezkołn

Zawory zwrotne T6F-RUV/TF

TF: Dla cieczy i odszraniania gorącymi gazami. Zawory zwrotne T6F-RUV/TF – kątowe, bezkołnierzo

Zawory zwrotne T5F-RUV/TG

TG: Tylko dla linii ssącej i tłocznej sprężarek. Zawory zwrotne T5F-RUV/TG – przelotowe, bezkoł