EN RU

» Polityka prywatności

Firma LNS Sp. z o.o. informuje, że w pełni respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz serwis internetowy www.lns.com.pl.

 1. Informacje ogólne.
 1. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji usług. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
   
 2. Firma LNS Sp. z o.o.- właściciel serwisu internetowego www.lns.com.pl, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających serwis. Firma LNS nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (w tym również adresów e-mail) użytkowników serwisu.
   
 3. Dane przekazywane przez użytkowników serwisu będą wykorzystane jedynie w celu komunikacji marketingowej (np. promocje, nowości w ofercie), jak i te z nim nie związane (np. życzenia). Ich podanie jest dobrowolne. Firma LNS Sp z o.o. daje możliwość dostępu do treści danych oraz ich modyfikacji czy całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych przy użyciu maila newsletter@lns.com.pl lub wybrać opcję rezygnacji z newslettera, dostępną przy każdym wysyłanym newsletterze.
 1. Definicje
 1. Administrator - oznacza LNS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław, KRS 0000476413; NIP 8961535367; REGON 022250607, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.lns.com.pl.

 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu:
i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...

b. Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalnoci
i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
i) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
i) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

f. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
i) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]
 

 1. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies.

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o  których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub  za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować  automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich  każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i  sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 1. Pozostałe warunki korzystania z serwisu www.lns.com.
 1. Google Analytic.

  Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy statystyk ruchu świadczonej przez amerykańską spółkę Google Inc. (zwanej odtąd „Google”). Google Analytics korzysta z mechanizmu tzw. „ciasteczek” (ang. cookies), plików tekstowych zapisywanych na komputerze osoby korzystającej z witryny, które umożliwiają przeprowadzenie analizy sposobu korzystania przez nią z serwisu. Generowane przez Cookies informacje na temat sposobu korzystania z danej witryny są przesyłane do serwera firmy Google znajdującego się w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeżeli użytkownik witryny włączy na niej anonimizację IP, to na obszarze krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów, które przystąpiły do Wspólnoty Europejskiej, jego adres IP zastanie skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera firmy Google na terenie USA trafi pełny adres IP i zostanie tam skrócony. Na zlecenie operatora witryny Google wykorzysta tę informację do przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu, do przygotowania raportu o czynnościach podejmowanych w tej witrynie a także do zaoferowania operatorom witryn internetowych usług związanych z korzystaniem z tych witryn i z Internetu. Przesłany przez przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics adres IP użytkownika nie będzie łączony ani kojarzony z innymi danymi Google.

  Instalacji Cookies można zapobiec, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać o tym, że może to wówczas ograniczyć funkcjonalność niniejszego serwisu. Ponadto można także zapobiec rejestracji przez Google sporządzonych przez cookies danych, które dotyczą wykorzystywania witryny internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika) oraz dalszemu przetwarzaniu tych danych przez Google ściągając i instalując dostępną pod poniższym linkiem wtyczkę do przeglądarki internetowej link

 2. LNS zastrzega sobie prawo do oczywistych błędów i pomyłek w treściach zamieszczonych na stronie internetowej. Informacje na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego. W celu sprawdzenia dostępności oraz aktualnej ceny naszego towaru prosimy o skontaktowanie się z Działem Handlowym.

 3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony prywatności, dostępnej na stronie www.lns.com.pl. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy mogą, lecz nie muszą być o tym powiadomieni.
   

 4. Osoba zapisująca się na newsletter oraz zostawiająca swoje dane w serwisie firmy LNS Sp. z o.o. wyraża tym samym zgodę na przekazywanie informacji handlowych przez firmę LNS Sp. z o.o. środkami komunikacji elektronicznej.

 5. Osoba zostawiająca swoje dane w serwisie firmy LNS Sp. z o.o., w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celach marketingowych - zgodnie z Polityką Prywatności,  wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133, poz. 883) przez LNS Sp. z o.o. Administratorem danych osobowych jest LNS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław.