Chłodnice powietrza Cabero (PRZEGLĄD)

Chłodnice dedykowane do warzyw i owoców

 

Chłodnice dedykowane do warzyw i owoców

 

Chłodnice powietrza w przemyśle chłodniczym dzielą się na wersje tłoczne i ssawne w zależności od typu rozprowadzania powietrza. W wersji ssawnej wentylator znajduje się w strumieniu schłodzonego powietrza i w związku z tym ogrzewa je. Oraz redukuje względną wilgotność. W przypadku wykonania tłocznego ciepło wydzielane przez silnik elektryczny jest odbierane w chłodnicy a względna wilgotność może być stała w porównaniu do wersji ssawnej. Odpowiednia wilgotność strumienia powietrza jest bardzo ważna dla balansu wodnego oraz transpiracji chłodzonego produktu.

 

Chłodnice CABERO przeznaczone do chłodzenia warzyw i owoców zostały zaprojektowane w wersji tłocznej, która nie wpływa negatywnie na chłodzony produkt. W zależności od aplikacji, zoptymalizowane wymiary lamel oraz żaluzji są używane do uzyskania pożądanych warunków przechowywania. W związku z dużymi powierzchniami wymiany ciepła oraz dopasowanymi strumieniami powietrza, chłodnice mogą pracować przy niewielkiej różnicy temperatur (pomiędzy temperaturą powietrza, a temperaturą czynnika chłodniczego).

 

Niska różnica temperatur jest decyzyjnym czynnikiem dla produktów potrzebujących jak najmniejszego osuszania do utrzymania ich jakości. Liniowa geometria rur, również w znacznym stopniu wpływa na zmniejszenie osuszania produktów

 

Przejdż do podstrony z chłodnicami powietrznymi firmy CABERO.

    Nazwa / Symbol Czynnik chłodniczy

Wydajność chłodnicza

/tK/ΔT  [kW/oC/K]

Wydatek powietrza

[m3/h]

OPIS – pozostałe dane techniczne i cechy
  Chłodnica mono cabero

Chłodnca mono

LPC –R, -SA, -RS, -BS

HFC/HFO
Glikol,

0,5-15 kW

 

500 -12 000

Odległość między lamelami: 4, 7 mm

Wydmuch powietrza: poziomy jednostronny

Materiał lamel: aluminium, epoksyd, AlMg3

Długość: do 4 400mm

Geometria rur: ukłąd schodkowy

Odszranianie: elektryczne, gorącym gazem, solanką

  Chłodnica kubiczna przemysłowa

 

Chłodnica kubiczna


Komercyjna

CH –R, -SA, -RS, -BS

 

Przemysłowa

IEH –R, -SA, -RS, -BS

 

 

HFC/HFO

 

 

 

Glikol,

CO¬2

NH3

 

0,6-60 kW

 

50-160 kW

 

500 – 30 000


20 000 – 90 000

Odległość między lamelami: 4-16 mm

Wydmuch powietrza: poziomy jednostronny

Materiał lamel: aluminium, epoksyd, AlMg3

Długość: do 8 500mm

Geometria rur: szyk prostokątny

Odszranianie: elektryczne, gorącym gazem, solanką

  Chłodnica dedykowana do warzyw I owoców

 

Chłodnica dedykowana do warzyw I owoców

 

IEHF –R, -SA, -RS, -BS

HFC/HFO

Glikol,

NH3

5-200 kW

5 000 – 110 000

Wersja tłoczna z mniejszym osuszaniem produktu.

Odległość między lamelami: 4-16 mm

Wydmuch powietrza: poziomy jednostronny

Materiał lamel: aluminium, epoksyd, AlMg3

Długość: do 8 500mm

Geometria rur: szyk prostokątny

Odszranianie: elektryczne, gorącym gazem, solanką

  Chłodnica z podwójnym wydmuchem

 

Chłodnica z podwójnym wydmuchem

Komercyjna:

DH –R, -SA, -RS, -BS

Przemysłowa

IEDHR, -SA, RS, -BS

HFC/HFO

Glikol,

CO¬2

NH3

 

2-15 kW

 

5-160 kW

 

1000 – 12 000

 

5 000 – 90 000

Odległość między lamelami: 4-16 mm

Wydmuch powietrza: poziomy dwustronny

Materiał lamel: aluminium, epoksyd, AlMg3

Długość: do 8 500mm

Geometria rur: szyk prostokątny

Odszranianie: elektryczne, gorącym gazem, solanką

  Mroźnia szokowa cabero

Mroźnia szokowa

IBF –R, -SA, -RS, -BS

HFC/HFO
Glikol,
CO­2
NH3

5-250 kW 5 000 – 200 000

Odległość między lamelami: 8-25 mm

Wydmuch powietrza: poziomy jednostronny

Materiał lamel: aluminium, epoksyd, AlMg3

Długość: do 12 000mm

Geometria rur: szyk prostokątny

Odszranianie: elektryczne, gorącym gazem, solanką