Chillery Hyfra

Chilly Chłodnice cieczy do procesów

Wydajność chłodnicza od 0,8 do 4,5 kW. Kompaktowe urządzenie do schładzania nagrzanej wody chłodzącej w wersji do zastosowania przemysłowego.

CWK Chłodnice cieczy do procesów

Wydajność chłodnicza od 4 do 25 kW. Urządzenie do schładzania nagrzanej wody chłodzącej.

CWK-D / Chłodnice cieczy do procesów

Wydajność chłodnicza od 4 do 25 kW. Chłodnica przepływowa.

Hyfra sigma Chłodnice cieczy do procesów

Zakres wydajności: 15 > 80 kW. Chłodnice cieczy do procesów, chłodziwo: wodny roztwór glikolu, woda.

SVK Chłodnice cieczy do procesów

Wydajność chłodnicza od 15 do 130 kW. Gotowe do podłączenia urządzenia chłodzone powietrzem.

TRK / Chłodnice cieczy do procesów

Wydajność chłodnicza od 2 do 70 kW. Gotowe do podłączenia urządzenia chłodzone powietrzem.

TRK-Chilly / Chłodnice cieczy do procesów

Wydajność chłodnicza od 2,5 do 5,0 kW. Gotowe do podłączenia urządzenia chłodzone powietrzem.

VWK 7-21/1

Produkty sprężarkowe, chłodnice cieczy do procesów.